Terézvárosi Tudástér Alapítvány A Terézvárosi Tudástér Alapítvány adószáma:
18506264-1-42

Miniszobor-projekt

Miniszobor-projekt

 

 


Barangoló
Indulj el egy úton!

Barangoló

 

Honfoglaló

Honfoglaló

 

Az iskola facebook oldala elérhető a képre kattintva

 


Irány Varsó!Akkreditált Kiváló Tehetségpont

DSD vizsgaközpont

Határtalanul! program
TÁMOP-3.1.4.-12/1-2012-0055 "Innovatív két tannyelvű oktatás Terézvárosban"TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”
Általános tudnivalók

Taneszközlisták

A 2024/2025 tanévre vonatkozó taneszközlisták ide kattintva érhetők el.

Tanulószoba

Iskolánkban tanulószobai foglalkozáson vehetnek részt a 6-7-8. évfolyamos tanulók. A tanulók – tanári felügyelet, segítség mellett – tanulhatnak. A foglalkozások a tanítási idő után kezdődnek és 16.00-ig tartanak. Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy ez idő után az iskola már nem tud pedagógusi felügyeletet biztosítani.

Napközi

Napközit felső tagozaton az 5.a. és az 5.b. évfolyam részére biztosítunk, ami igény szerint áll rendelkezésre. A napközis foglalkozások időtartama az utolsó tanítási óra végétől 17-óráig tart. Ez idő alatt a csoport a kijelölt tanteremben készül fel a következő napi órákra. Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy 17.00 óra után az iskola már nem tud pedagógusi felügyeletet biztosítani.

Diákigazolvány igénylés

A diákigazolvány igénylés jauártól ingyenes.
Amennyiben igénylik a diákigazolványt, akkor az Okmányirodában kell a fényképet és aláírást felvenni, melyhez a szülő és gyermek iratait is vinni kell. Az Okmányirodában kapott NEK adatlapot az iskolában le kell adni, majd elkezdődik az igazolvány igénylési folyamata, ami kb. 30-60 nap. Az igénylési folyamat kezdetétől számított kb. 3 óra múlva van lehetőség ideiglenes igazolvány kiadására. Az elkészült diákigazolványt lakcímre fogja kézbesíteni a Magyar Posta, ezért fontos, hogy minden személyi és lakcím adatban történt változást bejelentsenek a Titkárságon. Az át nem vett diákigazolványok a lakcím szerint illetékes okmányirodában vehetők át.
A diákigazolvány nyomkövető alkalmazás a https://igenyles.diakigazolvany.hu honlapon található meg. A tanuló oktatási azonosítójának megadása után látható az igénylés aktuális státusza napi frissítés mellett.

Belépés iskolánkba

Az iskolai nevelés-oktatás zavartalanságának biztosítása és a gyermekek biztonsága érdekében intézményünkben felnőttek csak engedéllyel tartózkodhatnak. Kérjük, gyermeküket reggel csak a bejárati kapuig kísérjék, hivatalos ügyeiket pedig előzetes bejelentkezés után intézzék.
Megértésüket köszönjük.

Általános gyermekbiztosítás

Az állam a Groupama Biztosítóval kötött szerződést az általános gyermekbiztosításról szóló kormányrendelethez kapcsolódóan. Ha baleset történik, a szülők az orvosi igazolással ezt a céget kereshetik fel.

Tájékoztató az Iskola-egészségügyi Szolgálat működéséről

Tájékoztató letöltése (PDF)

Gyermekvédelem iskolánkban

"...a gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös védelemre és gondozásra van szüksége..." (ENSZ Nyilatkozat a Gyermek Jogairól)

Iskolánkban a fő hangsúlyt a prevencióra helyezzük.

Célunk, hogy a gyermek teljesítménye alapján, hangulati állapotából és magatartásából érzékeljük, hogy fejlődése folyamatosan vagy időszakosan zavart. Az okok tisztázása azért fontos, hogy a gyermekhez való viszonyulásunkat, cselekvési algoritmusunkat meg tudjuk határozni, és egyetlen gyereknek se kelljen az intézményből kimaradnia vagy jelentkezését meggondolnia az említettek miatt.
Fokozott törődéssel, óvással és figyelemmel követjük azon tanítványainknak a fejlődését, akik szociálisan, mentálisan, vagy pszichésen szűkebb (család) ill. tágabb (pl. baráti társaság) környezetüktől veszélyeztetettek.
Az osztályfőnökök, az iskola pszichológusai és orvosa közreműködnek az okok feltárásában és a probléma megoldásában. Segítségünkre van a logopédus és fejlesztőpedagógus munkája is.
Segítséget nyújtunk abban, hogy szülők a lehető legjobban kezeljék azokat a problémákat, amelyek zavarokat okozhatnak a gyermek fejlődésében.

Prevenciós program
Iskolánk egészében – az egyes szakaszok életkori sajátosságainak megfelelően – fontos feladatnak tekintjük az egészséges életmód és a felelősségteljes életvitel kialakulásának megalapozását, segítését, erősítését. Az iskola szorongásmentes légköre; az együttműködési helyzetek diáktársakkal, pedagógusokkal, felnőttekkel; a gyerekek megismerését célzó és sajátosságaikat figyelembe vevő pedagógusi munka; az átlátható követelmények és kiszámítható következmények szolgálják az iskolán belüli érzelmi biztonság kialakulását. Ily módon rendelkezhetünk azzal a szükséges alappal, amely a prevenciós programok eredményes megvalósulásához kell.
Programjaink az élethelyzeteket, aktuális történéseket (mely lehet a diák sajátja, vagy szűkebb és tágabb környezetében fellelhető) veszik alapul, teret adnak a diákok reakciójának, mérlegelésének, alternatíva megfogalmazásának; hangsúlyozva a döntések lehetőségét és lehetséges rövid- és hosszú távú következményeinek tudatosítását.
A programok mellett az egészséges életmód és a konstruktív életvitel megalapozását szolgáljuk például a projektek, szakkörök működtetésével, erdei iskolák szervezésével, melyben tanulóink életkori sajátosságaiknak megfelelően érvényesíthetik önállóságukat és felelősség-vállalásukat.

Diákönkormányzat

Iskolánkban a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat munkáját az osztályok megválasztott képviselőiből álló testület irányítja, melynek elnökét a képviselők maguk közül választják a tanév első gyűlésén. A DÖK munkáját segítő pedagógus személyét az iskola igazgatója jelöli ki és a DÖK képviselők a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően hagyják jóvá.
A képviselők a DÖK segítő tanárral havonta egyszer – általában a hónap második szerdáján - üléseznek, ettől eltérő gyakoriságra abban az esetben kerülhet sor, ha az aktuális problémák megvitatása ezt megkívánja.