Terézvárosi Tudástér Alapítvány A Terézvárosi Tudástér Alapítvány adószáma:
18506264-1-42

Barangoló
Indulj el egy úton!

Barangoló

 

Honfoglaló

Honfoglaló

 

Az iskola facebook oldala elérhető a képre kattintva

 


Irány Varsó!Akkreditált Kiváló Tehetségpont

DSD vizsgaközpont

Határtalanul! program
TÁMOP-3.1.4.-12/1-2012-0055 "Innovatív két tannyelvű oktatás Terézvárosban"TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”
Dokumentumok

Házirend

A házirend letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Dunabogdány házirend és nyilatkozat

A szülői nyilatkozat letölthető:
Microsoft Word formátumban (DOCX)
A házirend letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Pedagógiai Program

A dokumentum letölthető :
Pedagógiai program (PDF)

Szervezeti és Működési Szabályzat - SZMSZ

A dokumentum letölthető
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Vizsgakövetelmények tantárgyanként, évfolyamonként

A vizsgakövetelmények letölthetők:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Tanulói etikai kódex

A Tanulói etikai kódex letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Közzétételi lista (2022/2023-as tanév)

A dokumentum letölthető:

Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Adatvédelmi szabályzat

A dokumentum letölthető
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Adatvédelmi tájékoztató

A dokumentum letölthető
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Adatkezelési tájékoztató a digitális tanrendre vonatkozóan

A dokumentum letölthető
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Panaszkezelési szabályzat

A dokumentum letölthető :
Panaszkezelési szabályzat (PDF)

Sorsolási szabályzat

A szabályzat letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Délutáni kikérő

A dokumentum letölthető:
Microsoft Word formátumban (DOCX)
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Iskolai kikérő

A dokumentum letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Felmentési kérelem heti két testnevelés óráról

A dokumentum letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Távolléti igazolás

Az Országgyűlés határozata alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat, akik nagykorú személy kísérete nélkül, vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol az oktatási intézményből, a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti.
Kérjük Önöket, hogy a csatolt dokumentumot töltsék ki gyermekük hiányzásának igazolására.

Az igazolás letölthető:
Microsoft Word formátumban (DOCX)
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Célnyelvi mérések eredménye

2020/2021-es tanév
A dokumentum letölthető:

6. évfolyamAdobe Acrobat formátumban (pdf)
8. évfolyamAdobe Acrobat formátumban (pdf)Tantervek


Angol
Angol 1-8. évfolyam
Civilizáció

Német
Német 1-4. évfolyam
Német 5-6. évfolyam
Német 7-8. évfolyam
Civilizáció

Alsós
Erkölcstan
Ének-zene (72 órás)
Technika, életvitel és gyakorlat
Környezetismeret
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Testnevelés
Vizuális kultúra

Felsős
Ének-zene 5-8. évfolyam
Erkölcstan 5-6. évfolyam
Fizika 7-8. évfolyam
Hon- és népismeret 5. évfolyam
Informatika 5-8. évfolyam
Kémia 7-8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam
Matematika 5-8. évfolyam
Osztályfőnöki 5-8. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam
Technika, életvitel és gyakorlat 5-8. évfolyam
Természetismeret 5-6. évfolyam
Biológia 7-8. évfolyam
Földrajz 7-8. évfolyam
Testnevelés 5-8. évfolyam
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Helyi tantervek az új NAT szerint a 2020/2021-es tanévtől az 1. és az 5. évfolyamtól felmenő rendszerben


Célnyelvi oktatás
Tanterv célnyelvi oktatáshoz

Alsós
Alsós tanterv

Felsős
Felsős tanterv