Terézvárosi Tudástér Alapítvány A Terézvárosi Tudástér Alapítvány adószáma:
18506264-1-42


Irány Varsó!

Akkreditált Kiváló Tehetségpont

DSD vizsgaközpont

Határtalanul! program
TÁMOP-3.1.4.-12/1-2012-0055 "Innovatív két tannyelvű oktatás Terézvárosban"TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”


Dolgozóink

Intézményvezető

Martikán Beatrix
fogadóóra:
kedd 14-15-ig

Intézményvezető-helyettes

Brenner Katalin
fogadóóra:
kedd 14-15-ig

Janicsek Lajos Tamás
fogadóóra:
szerda 14-15-ig


2020/2021. tanév Osztályok, osztályfőnökök, osztályfőnök-helyettesek

Osztály Nyelv Osztályfőnök Osztályfőnök-helyettes
1.anémet Radványi AnitaDarvasné Felényi Dóra
1.bangol Rendek ZsuzsannaKis Szabolcs
2.anémet Pintye IlonaEndrődi Zoltánné
2.bangol Landl MártaVárkonyi Andrea
3.anémet Pápayné Turi MáriaZaborecz-Köleséri Irén
3.bangol Jelinek AndornéVaszil Viktória
4.anémet Daróczy IldikóTarsoly Irén
4.bangol Golenné Mátyás ZsuzsannaKluzsnikné Silbermann Erzsébet
5.anémet Hajduné Fetzer ÁgnesGroma Leventéné
5.bangol Szabó Edina ÁgnesSamuelsné Balla Leila
6.anémetSztojalov AndreaRémik Marianna
6.bangol Erdész MártonVityi János
6.cangol Jakab ÁgnesBalog Botond
7.aangol/németSzabó LindaDécsei Andrea
7.bangol Puskás EnikőBorosné Kapus Bernadette
8.aangol/német Schiberna-Fotta Andreadr. Soós Istvánné
8.bangol Léder ÉvaJanicsek Lajos Tamás

Pedagógusaink névsora

Balog Botondáltalános iskolai tanító, angol műveltségterület
Bécs Erikaáltalános iskolai tanító, pedagógia szakkollégium
Borosné Kapus Bernadettenémet nyelv és irodalom szakos nyelvtanár, szakközgazdász
Brenner Katalinigazgatóhelyettes, általános iskolai tanító angol nyelv műveltségterülettel, népművelés szakkollégium, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Daróczy Ildikóáltalános iskolai tanító, népművelés szakkollégium
Darvasné Felényi Dóranemzetiségi általános iskolai tanító (német)
Deen Anna Karolinaangol szakos nyelvtanár
Décsei Andreamagyar nyelv és irodalom - történelem szakos általános iskolai tanár
Endrődi Zoltánnéáltalános iskolai tanító, szakkolégium: orosz nyelv, német szakos nyelvtanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár
Erdész Mártonének-zene alapszakos szakember (karvezetés), okleveles játék- és szabadidőszervező tanár
Golenné Mátyás Zsuzsaáltalános iskolai tanító, angol műveltségterülettel
Groma Leventénémagyar nyelv és irodalom - történelem szakos tanár
Hajduné Fetzer Ágnesmérnök informatikus, germanisztika, német alapszakos bölcsész, okleveles némettanár, mérnöktanár
Jakab Ágnesmatematika szakos tanár
Janicsek Lajos Tamásáltalános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom szakkollégiummal, szakvizsga: egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztőpedagógiája, mesterpedagógus szakértő
Jelinek Andornéáltalános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium
Kerülő Károlyokleveles általános iskolai fizika-kémia szakos tanár
Kis Szabolcsáltalános iskolai tanító természetismeret műveltségi területtel; drámapedagógus
Kluzsnikné Silbermann Erzsébetáltalános iskolai tanító, népművelés és technika szakkollégium
Landl Mártaáltalános iskolai tanító, technika szakkollégium
Léder Évaáltalános iskolai biológia-földrajz szakos tanár, középiskolai földrajz szakos tanár
Martikán Beatrixintézményvezető, magyar nyelv és irodalom - történelem -német szakos általános iskolai tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, szakvizsga: közoktatási vezető
Pápayné Turi Máriaáltalános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium
Pintye Ilonaáltalános iskolai tanító, matematika szakkollégium
Puskás Enikőmérnöktanár, angol nyelvtanár, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész, kertészmérnök, szakvizsga: közoktatási vezető
Radványi Anitaáltalános iskolai tanító, technika szakkollégium, óvodapedagógus, katolikus hitoktató, szakvizsga: közoktatási vezető
Rendek Zsuzsannaáltalános iskolai tanító pedagógia és testnevelés szakkolégiummal, fejlesztőpedagógus, nemzetközi tehetségfejlesztési szakértő, pedagógia szakos általános és középiskolai tanár, mesterpedagógus
Rémik Mariannaangol-történelem-orosz szakos tanár
Samuelsné Balla Leilaorosz-történelem-angol szakos tanár
Schiberna-Fotta Andreatörténelem-német nyelv szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész, közgazdász
Dr. Soós Istvánnétestnevelő tanár
Szabó Edinamatematika-rajz szakos tanár, mozgókép- és médiakultúra pedagógus, népi játék és kismesterségek oktatója, szakvizsga: mozgókép- és médiakultúra
Szabó Lindatestnevelés szakos tanár
Sztojalov Andreaáltalános iskolai német tanító német szakkollégiummal, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanár, szakvizsga: gyakorlatvezető mentortanár
Tarsoly Irénáltalános iskolai tanító, rajz szakkollégium
Várkonyi Andreaáltalános iskolai tanító, közművelődés szakkollégium
Vaszil Viktóriaáltalános iskolai tanító, matematika műveltségterület
Vityi Jánosinformatika szakos tanár, műszaki szakoktató
Zaborecz-Köleséri Irénáltalános iskolai tanító könyvtár szakkollégiummal, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Munkaközösségek

alsós munkaközösségRendek Zsuzsanna
angol munkaközösségPuskás Enikő
gyermekvédelmi munkaközösségLéder Éva
humán munkaközösségGroma Leventéné
német munkaközösségHajduné Fetzer Ágnes
osztályfőnöki munkaközösségBorosné Kapus Bernadette
reál munkaközösségSzabó Edina
szabadidő szervező munkaközösségSzabó Linda
testnevelés és sport munkaközösségZaborecz-Köleséri Irén

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő dolgozók

Barka Ernőkönyvtáros
Garami Gáborrendszergazda
Kardos Erikaiskolatitkár
Molnárné Markó Teréziapedagógiai asszisztens
Sallai Dórapedagógiai asszisztens

Technikai dolgozók

Árvai Szilviagazdasági ügyintéző
Kovács Gábornékézbesítő
Buza Ferencportai dolgozó
Györki Zoltánportai dolgozó
Neuburger Róbertgondnok
Serestyén Sándorgondnok
Baranyi Zsófiakonyhai dolgozó
Lakatosné Horváth Zsuzsannakonyhai dolgozó
Oláh Gabriellakonyhai dolgozó
Rácz Istvánnékonyhai dolgozó
Takács Viktóriakonyhai dolgozó
Kisné Fehér Ágnestakarító
Orcsik Máriatakarító
Papp Györgynétakarító
Vörös Krisztinatakarító