Terézvárosi Tudástér Alapítvány A Terézvárosi Tudástér Alapítvány adószáma:
18506264-1-42


Akkreditált Kiváló Tehetségpont

DSD vizsgaközpont

Határtalanul! program
TÁMOP-3.1.4.-12/1-2012-0055 "Innovatív két tannyelvű oktatás Terézvárosban"TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”


Dolgozóink

Intézményvezető

Martikán Beatrix

Martikán Beatrix
fogadóóra:
kedd 14-15-ig

Intézményvezető-helyettes

Brenner Katalin

Brenner Katalin
fogadóóra:
kedd 14-15-ig

Janicsek Lajos Tamás

Janicsek Lajos Tamás
fogadóóra:
szerda 14-15-ig


2019/2020. tanév Osztályok, osztályfőnökök, osztályfőnök-helyettesek

Osztály Nyelv Osztályfőnök Osztályfőnök-helyettes
1.anémet Endrődi ZoltánnéPintye Ilona
1.bangol Várkonyi AndreaLandl Márta
2.anémet Zaborecz-Köleséri Irén Papayné Turi Mária
2.bangol Jelinek AndornéVaszil Viktória
3.anémet Tarsoly IrénDaróczy Ildikó
3.bangol Kluzsnikné Silbermann ErzsébetGolenné Mátyás Zsuzsanna
4.anémet Radványi AnitaFelényi Dóra
4.bangol Rendek ZsuzsannaRákóczi Ferencné
5.anémet Sztojalov AndreaMilák Miklósné
5.bangol Erdész MártonVityi János
5.cangol Bécs Erika
6.aangol/németSzabó LindaDécsei Andrea
6.bangol Puskás EnikőBeszterczey Ildikó
7.aangol/németSchiberna-Fotta AndreaGaál Gabriella
7.bangol Léder ÉvaJanicsek Lajos Tamás
8.anémet Borosné Kapus BernadetteSzabó Edina
8.bangol Groma LeventénéHajduné Fetzer Ágnes

Pedagógusaink névsora

Balog Botondáltalános iskolai tanító, angol műveltségterület
Bécs Erikaáltalános iskolai tanító, pedagógia szakkollégium
Borosné Kapus Bernadettenémet nyelv és irodalom szakos nyelvtanár, szakközgazdász
Brenner Katalinigazgatóhelyettes, általános iskolai tanító angol nyelv műveltségterülettel, népművelés szakkollégium, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Daróczy Ildikóáltalános iskolai tanító, népművelés szakkollégium
Décsei Andreamagyar nyelv és irodalom - történelem szakos általános iskolai tanár
Endrődi Zoltánnéáltalános iskolai tanító, szakkolégium: orosz nyelv, német szakos nyelvtanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár
Erdész Mártonének-zene alapszakos szakember (karvezetés), okleveles játék- és szabadidőszervező tanár
Felényi Dóranemzetiségi általános iskolai tanító (német)
Gaál Gabriellaangol-biológia szakos tanár
Golenné Mátyás Zsuzsaáltalános iskolai tanító, angol műveltségterülettel
Groma Leventénémagyar nyelv és irodalom - történelem szakos tanár
Hajduné Fetzer Ágnesmérnök informatikus, germanisztika, német alapszakos bölcsész, okleveles némettanár, mérnöktanár
Jakab Ágnesmatematika szakos tanár
Janicsek Lajos Tamásáltalános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom szakkollégiummal, szakvizsga: egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztőpedagógiája, mesterpedagógus szakértő
Jelinek Andornéáltalános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium
Kerülő Károlyokleveles általános iskolai fizika-kémia szakos tanár
Kluzsnikné Silbermann Erzsébetáltalános iskolai tanító, népművelés és technika szakkollégium
Landl Mártaáltalános iskolai tanító, technika szakkollégium
Léder Évaáltalános iskolai biológia-földrajz szakos tanár, középiskolai földrajz szakos tanár
Martikán Beatrixintézményvezető, magyar nyelv és irodalom - történelem -német szakos általános iskolai tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, szakvizsga: közoktatási vezető
Pápayné Turi Máriaáltalános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium
Pintye Ilonaáltalános iskolai tanító, matematika szakkollégium
Puskás Enikőmérnöktanár, angol nyelvtanár, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész, kertészmérnök, szakvizsga: közoktatási vezető
Radványi Anitaáltalános iskolai tanító, technika szakkollégium, óvodapedagógus, katolikus hitoktató, szakvizsga: közoktatási vezető
Rendek Zsuzsannaáltalános iskolai tanító pedagógia és testnevelés szakkolégiummal, fejlesztőpedagógus, nemzetközi tehetségfejlesztési szakértő, pedagógia szakos általános és középiskolai tanár, mesterpedagógus
Rémik Mariannaangol-történelem-orosz szakos tanár
Samuelsné Balla Leilaorosz-történelem-angol szakos tanár
Schiberna-Fotta Andreatörténelem-német nyelv szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész, közgazdász
Dr. Soós Istvánnétestnevelő tanár
Szabó Edinamatematika-rajz szakos tanár, mozgókép- és médiakultúra pedagógus, népi játék és kismesterségek oktatója, szakvizsga: mozgókép- és médiakultúra
Szabó Lindatestnevelés szakos tanár
Sztojalov Andreaáltalános iskolai német tanító német szakkollégiummal, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanár, szakvizsga: gyakorlatvezető mentortanár
Tarsoly Irénáltalános iskolai tanító, rajz szakkollégium
Várkonyi Andreaáltalános iskolai tanító, közművelődés szakkollégium
Vaszil Viktóriaáltalános iskolai tanító, matematika műveltségterület
Vityi Jánosinformatika szakos tanár, műszaki szakoktató
Zaborecz-Köleséri Irénáltalános iskolai tanító könyvtár szakkollégiummal, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Munkaközösségek

osztályfőnökiBorosné Kapus Bernadette
alsósRadványi Anita
angol nyelviPuskás Enikő
németSztojalov Andrea
humánGroma Leventéné
reálSzabó Edina
gyermekvédelmiLéder Éva Andrea
szabadidő-szervezőMilák Miklósné
testnevelés és sportZaborecz-Köleséri Irén

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő dolgozók

Barka Ernőkönyvtáros
Garami Gáborrendszergazda
Kardos Erikaiskolatitkár
Molnárné Markó Teréziapedagógiai asszisztens
Sallai Dórapedagógiai asszisztens

Technikai dolgozók

Árvai Szilviagazdasági ügyintéző
Kovács Gábornékézbesítő
Buza Ferencportai dolgozó
Györki Zoltánportai dolgozó
Neuburger Róbertgondnok
Bicskei Sándornékonyhai dolgozó
Kertészné Makai Gyöngyikonyhai dolgozó
Kovács Andrásnékonyhai dolgozó
Rácz Istvánnékonyhai dolgozó
Gyalai Teréziatakarító
Oláh Antalnétakarító
Papp Györgynétakarító
Takács Erzsébettakarító