Terézvárosi Tudástér Alapítvány A Terézvárosi Tudástér Alapítvány adószáma:
18506264-1-42

Miniszobor-projekt

Miniszobor-projekt

 

 


Barangoló
Indulj el egy úton!

Barangoló

 

Honfoglaló

Honfoglaló

 

Az iskola facebook oldala elérhető a képre kattintva

 


Irány Varsó!Akkreditált Kiváló Tehetségpont

DSD vizsgaközpont

Határtalanul! program
TÁMOP-3.1.4.-12/1-2012-0055 "Innovatív két tannyelvű oktatás Terézvárosban"TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”
Speciális két tannyelvű képzés

Általánosan elfogadott nézet az, hogy minél korábban kezdenek a gyerekek nyelvet tanulni, annál sikeresebb nyelvhasználók lesznek később, hiszen a korai kezdéssel lehet megalapozni a nyelvtanulás iránti igény és érdeklődés kialakulását, a nyelvi alapok elsajátítását. Ilyen értelemben iskolánknak különösen nagy a felelőssége abban, hogy elindítsa a nebulókat a nyelvtanulás útján.
A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják. Az intézmény 1990. szeptember 1-től német illetve angol két tannyelvű általános iskolaként működik.
A program keretében az idegen nyelveket (német, angol) heti öt órában bontott csoportokban tanítjuk, valamint 1-8 évfolyamon három tantárgyat célnyelven tanítunk.

germany

Spezielle zweisprachige Ausbildung

Allgemein betrachtet wissen wir, je früher die Kinder eine Fremdsprache erlernen, desto erfolgreicher können sie diese später anwenden, Grundkenntnisse aneignen und verinnerlichen. Wir begründen das Interesse und die Entwicklung einer Fremdsprache mit dem frühen Beginn des Erlernens. In diesem Sinn hat die Schule eine ganz besondere Verantwortung den Schülern gegenüber den Weg für eine geeignete Fremdsprachenausbildung zu ebnen.
Das Ziel des zweisprachigen Unterrichts ist es die Muttersprache und die Fremdsprache ausgleichend zu entwickeln, den Kindern die Möglichkeit zu geben, den Unterricht sowohl Ungarisch als auch Deutsch fortsetzen zu können, bzw. in den Unterrichtsfächern beide Sprachen zu üben. Ein weiteres Ziel ist, das Interesse an den verschiedenen Kulturen zu wecken, zu öffnen und zu verstehen.
Im Rahmen unseres Programmes unterrichten wir - wöchentlich fünf Stunden – die Fremdsprachen Deutsch und Englisch in geteilten Gruppen, desweiteren drei Fachstunden in der Unterstufe sowie in der Oberstufe.

english

Special bi-lingual teaching programme

Bilingual education is an in-school program for students whose first language is not English or who have limited English skills. It is teaching a second language by relying heavily on the native language of the speaker.
The theory is that maintaining a strong sense of one's one culture and language is necessary to acquire another language and culture. It is the provision of special services to students whose primary language is not English; may include instruction in the primary language, training in English language skills, and development of multicultural awareness.
Within the programme all pupils have five foreign language lessons per week, which are taught in small groups. Three subjects are also taught int he chosen language in all year groups.