Jelenleg hét van.

Terézvárosi Tudástér Alapítvány A Terézvárosi Tudástér Alapítvány adószáma:
18506264-1-42


Regisztrált Tehetségpont

DSD vizsgaközpont

Határtalanul! program


SuperGym Sport és Fitnesz Központ

TÁMOP-3.1.4.-12/1-2012-0055 "Innovatív két tannyelvű oktatás Terézvárosban"TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”
A sport legyen a tied! program

Mérj, vizsgáld meg, kísérletezz! emléklap

Tudásbajnokság Oklevél

Dokumentumok

Házirend

A házirend letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Sorsolási szabályzat

A szabályzat letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Délutáni kikérő

A dokumentum letölthető:
Microsoft Word formátumban (DOCX)
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Távolléti igazolás

Az Országgyűlés határozata alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat, akik nagykorú személy kísérete nélkül, vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol az oktatási intézményből, a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti.
Kérjük Önöket, hogy a csatolt dokumentumot töltsék ki gyermekük hiányzásának igazolására.

Az igazolás letölthető:
Microsoft Word formátumban (DOCX)
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Közzétételi lista (2017/2018-as tanév)

A dokumentum letölthető:

Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Célnyelvi mérések eredménye (2016/2017-es tanév)

A dokumentum letölthető:

Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Iskolai statisztika (2015/2016-os tanév)

A dokumentum letölthető:

Adobe Acrobat formátumban (PDF)

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A cikk ide kattintva megtekinthető, vagy letölthető a Nemzeti Köznevelési Portálról.

A KEKKH tankötelezettek személyazonosító okmánnyal való ellátásával kapcsolatos tájékoztatója

A dokumentum letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Szervezeti és Működési Szabályzat - SZMSZ

A dokumentum letölthető
Adobe Acrobat formátumban (PDF)
1. sz. melléklet - Gyűjtőköri szabályzat (PDF)
2. sz. melléklet - Adatkezelési szabályzat (PDF)

Pedagógiai Program

A dokumentum letölthető :
Pedagógiai program (PDF)

Tantervek

Angol
Angol 1-8. évfolyam
Civilizáció
Környezeti ismeretek (Science) 6-7. évfolyam
Ének-zene, angolul
Rajz, angolul
Technika és Életvitel, angolul
Történelem, angolul

Német
Német 1-4. évfolyam
Német 5-6. évfolyam
Német 7-8. évfolyam
Civilizáció
Ének 1-4. évfolyam
Történelem 5-8. évfolyam
Vizuális kultúra 1-4. évfolyam

Alsós
Erkölcstan
Ének-zene (36 órás)
Ének-zene (72 órás)
Technika, életvitel és gyakorlat
Környezetismeret
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Testnevelés
Vizuális kultúra

Felsős
Ének-zene 5-8. évfolyam
Erkölcstan 5-6. évfolyam
Fizika 7-8. évfolyam
Fizika modul 6. évfolyam
Hon- és népismeret 5. évfolyam
Informatika 5-8. évfolyam
Kémia 7-8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam
Matematika 5-8. évfolyam
Osztályfőnöki 5-8. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam
Technika, életvitel és gyakorlat 5-8. évfolyam
Természetismeret 5-6. évfolyam
Biológia 7-8. évfolyam
Földrajz 7-8. évfolyam
Testnevelés 5-8. évfolyam
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam