Terézvárosi Tudástér Alapítvány A Terézvárosi Tudástér Alapítvány adószáma:
18506264-1-42


Akkreditált Kiváló Tehetségpont

DSD vizsgaközpont

Határtalanul! program


SuperGym Sport és Fitnesz Központ

TÁMOP-3.1.4.-12/1-2012-0055 "Innovatív két tannyelvű oktatás Terézvárosban"TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”
A sport legyen a tied! program

Mérj, vizsgáld meg, kísérletezz! emléklap

Tudásbajnokság Oklevél

Dokumentumok

Házirend

A házirend letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Sorsolási szabályzat

A szabályzat letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Délutáni kikérő

A dokumentum letölthető:
Microsoft Word formátumban (DOCX)
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Iskolai kikérő

A dokumentum letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Távolléti igazolás

Az Országgyűlés határozata alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat, akik nagykorú személy kísérete nélkül, vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol az oktatási intézményből, a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti.
Kérjük Önöket, hogy a csatolt dokumentumot töltsék ki gyermekük hiányzásának igazolására.

Az igazolás letölthető:
Microsoft Word formátumban (DOCX)
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Értékelési szabályzat

A helyi értékelési szabályzat (NOKS) letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)
Az intézményi értékelési szabályzat (pedagógusok) letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Dunabogdány házirend és nyilatkozat

A szülői nyilatkozat letölthető:
Microsoft Word formátumban (DOCX)
A házirend letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Közzétételi lista (2018/2019-es tanév)

A dokumentum letölthető:

Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Célnyelvi mérések eredménye

2018/2019-as tanév
A dokumentum letölthető:

angol 6. évfolyamAdobe Acrobat formátumban (pdf)
angol 8. évfolyamAdobe Acrobat formátumban (pdf)
német 6. évfolyamAdobe Acrobat formátumban (pdf)
német 8. évfolyamAdobe Acrobat formátumban (pdf)


2017/2018-as tanév
A dokumentum letölthető:

angol 6. évfolyamMicrosoft Excel formátumban (xlsx)
angol 8. évfolyamMicrosoft Excel formátumban (xlsx)
német 6. évfolyamMicrosoft Excel formátumban (xlsx)
német 8. évfolyamMicrosoft Excel formátumban (xlsx)


2016/2017-es tanév
A dokumentum letölthető:

Adobe Acrobat formátumban (PDF)


Iskolai statisztika (2015/2016-os tanév)

A dokumentum letölthető:

Adobe Acrobat formátumban (PDF)

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A cikk ide kattintva megtekinthető, vagy letölthető a Nemzeti Köznevelési Portálról.

A KEKKH tankötelezettek személyazonosító okmánnyal való ellátásával kapcsolatos tájékoztatója

A dokumentum letölthető:
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Szervezeti és Működési Szabályzat - SZMSZ

A dokumentum letölthető
Adobe Acrobat formátumban (PDF)

Pedagógiai Program

A dokumentum letölthető :
Pedagógiai program (PDF)

Panaszkezelési szabályzat

A dokumentum letölthető :
Panaszkezelési szabályzat (PDF)

Tantervek

Angol
Angol 1-8. évfolyam
Civilizáció

Német
Német 1-4. évfolyam
Német 5-6. évfolyam
Német 7-8. évfolyam
Civilizáció

Alsós
Erkölcstan
Ének-zene (72 órás)
Technika, életvitel és gyakorlat
Környezetismeret
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Testnevelés
Vizuális kultúra

Felsős
Ének-zene 5-8. évfolyam
Erkölcstan 5-6. évfolyam
Fizika 7-8. évfolyam
Hon- és népismeret 5. évfolyam
Informatika 5-8. évfolyam
Kémia 7-8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam
Matematika 5-8. évfolyam
Osztályfőnöki 5-8. évfolyam
Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam
Technika, életvitel és gyakorlat 5-8. évfolyam
Természetismeret 5-6. évfolyam
Biológia 7-8. évfolyam
Földrajz 7-8. évfolyam
Testnevelés 5-8. évfolyam
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam