Terézvárosi Tudástér Alapítvány A Terézvárosi Tudástér Alapítvány adószáma:
18506264-1-42


Akkreditált Kiváló Tehetségpont

DSD vizsgaközpont

Határtalanul! program


SuperGym Sport és Fitnesz Központ

TÁMOP-3.1.4.-12/1-2012-0055 "Innovatív két tannyelvű oktatás Terézvárosban"TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”
A sport legyen a tied! program

Mérj, vizsgáld meg, kísérletezz! emléklap

Tudásbajnokság Oklevél

Dolgozóink

Intézményvezető

Martikán Beatrix

Martikán Beatrix
fogadóóra:
hétfő 14-15-ig

Intézményvezető-helyettes

Brenner Katalin

Brenner Katalin
fogadóóra:
kedd 14-15-ig

Janicsek Lajos Tamás

Janicsek Lajos Tamás
fogadóóra:
szerda 14-15-ig


Osztályok, osztályfőnökök

Osztály Nyelv Osztályfőnök
1.anémet Tarsoly Irén / Daróczy Ildikó
1.bangol Kluzsnikné Silbermann Erzsébet / Golenné Mátyás Zsuzsanna
2.anémet Kós Gáborné / Svébis Györgyné
2.bangol Rendek Zsuzsanna / Rákóczi Ferencné
3.anémet Nagyné Bedők Ágota
3.bangol Várkonyi Andrea / Landl Márta
3.cangol Bécs Erika / Bollók Edit
4.anémet/angolPápayné Turi Mária / Zaborecz-Köleséri Irén
4.bangol Balaskóné Hózer Éva / Jelinek Andorné
5.anémet Schiberna-Fotta Andrea
5.bangol Léder Éva
5.cangol Gaál Gabriella
6.anémet Borosné Kapus Bernadette
6.bangol Groma Leventéné
7.anémet Hajduné Fetzer Ágnes
8.bangol Szabó Edina
8.anémet/angolSztojalov Andrea
8.bangol Puskás Enikő

Pedagógusaink névsora

Balaskóné Hózer Évatanító; testnevelés szakkollégium
Beszterczey Ildikómagyar-orosz-angol szakos tanár, drámapedagógus
Bécs Erikatanító; pedagógia szakkollégium
Borosné Kapus Bernadettenémet szakos nyelvtanár, közgazdász
Bollók Edit (óraadó)tanító; történelem szakos tanár
Brenner Katalinigazgatóhelyettes, tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angol tanító; angol, népművelés szakkollégium
Csatai Lászlótáncpedagógus
Daróczy Ildikótanító; népművelés szakkollégium
Dálya Emiliatestnevelő tanár
Eiplné Pál Alexandramagyar-ének-francia szakos tanár
Gaál Gabriellaangol-biológia szakos tanár
Golenné Mátyás Zsuzsatanító; angol szakkollégium
Groma Leventénémagyar-történelem szakos tanár
Győri Istvánné (óraadó)rajz–technika szakos tanár
Hajdara Editfizika-kémia-biológia szakos tanár
Hajduné Fetzer Ágnesmérnök informatikus, germanisztika, német alapszakos bölcsész, okleveles némettanár, mérnöktanár
Hajdú Barbara Kinganémet anyanyelvi lektor
Janicsek Lajos Tamástanító magyar nyelv és irodalom speciális kollégiummal, fejlesztő szakvizsga
Jákli Lászlóné (óraadó)informatika szakos tanár
Jelinek Andornétanító; testnevelés szakkollégium
Kluzsnikné Silbermann Erzsébettanító; népművelés és technika szakkollégium
Kós Gábornétanító; drámajáték-vezető
Landl Mártatanító; technika szakkollégium
Léder Évabiológia-földrajz-természetismeret szakos tanár
Marcel Renee Fanaraangol anyanyelvi lektor, angol nyelv és irodalom szakos tanár
Martikán Beatrixintézményvezető, magyar-német-történelem szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész
Milák Miklósnépedagógia szakos nevelőtanár, napközis nevelő
Nagyné Bedők Ágotatanító; technika szakkollégium
Pápayné Turi Máriatanító; könyvtár szakkollégium
Puskás Enikőmérnöktanár, angol nyelvtanár, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész
Rákóczi Ferencnétanító; népművelő szakkollégium
Rendek Zsuzsannatanító, fejlesztőpedagógus, nemzetközi tehetségfejlesztési szakértő, pedagógia szakos általános és középiskolai tanár, gyakorlatvezető, mesterpedagógus
Rémik Mariannaangol-történelem-orosz szakos tanár
Samuelsné Balla Leilaorosz-történelem-angol szakos tanár
Sági Lászlótanító; angol műveltségterület
Schiberna-Fotta Andreatörténelem-német nyelv szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész
Svébis Györgynétanító; matematika szakkollégium
Szabó Edinamatematika-rajz-mozgóképkultúra szakos tanár
Szabó Lindatestnevelő tanár
Szládekné Korpáczi Évamatematika-fizika szakos tanár
Sztojalov Andreanémet tanító, magyar szakos tanár; német nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanár; német szakkollégium
Tarsoly Iréntanító; rajz szakkollégium
Tokovics Dóraangol szakos tanár
Várkonyi Andreatanító; közművelődés szakkollégium
Verebes Adriennmagyar-történelem szakos tanár
Zaborecz-Köleséri Iréntanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Munkaközösségek

alsósBalaskóné Hózer Éva
osztályfőnökiBorosné Kapus Bernadette
angolPuskás Enikő
németSztojalov Andrea
humánGroma Leventéné
reálSzabó Edina
gyermekvédelmiKluzsnikné Silbermann Erzsébet
szabadidő szervezőMilák Miklósné
testnevelés és sportDálya Emília

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő dolgozók

Barka Ernőkönyvtáros
Csaba Eszteriskolapszichológus
Galambos Artúrrendszergazda
Molnárné Markó Teréziapedagógiai asszisztens
Sallai Dórapedagógiai asszisztens

Technikai dolgozók

Árvai Szilviagazdasági ügyintéző
Kovács Gábornékézbesítő
Buza Ferencportai dolgozó
Györki Zoltánportai dolgozó
Neuburger Róbertgondnok
Bicskei Sándornékonyhai dolgozó
Gáspár Andreakonyhai dolgozó
Kovács Andrásnékonyhai dolgozó
Rácz Istvánnékonyhai dolgozó
Gyalai Teréziatakarító
Oláh Antalnétakarító
Papp Györgynétakarító