Terézvárosi Tudástér Alapítvány A Terézvárosi Tudástér Alapítvány adószáma:
18506264-1-42


Akkreditált Kiváló Tehetségpont

DSD vizsgaközpont

Határtalanul! program


SuperGym Sport és Fitnesz Központ

TÁMOP-3.1.4.-12/1-2012-0055 "Innovatív két tannyelvű oktatás Terézvárosban"TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”
A sport legyen a tied! program

Mérj, vizsgáld meg, kísérletezz! emléklap

Tudásbajnokság Oklevél

Dolgozóink

Intézményvezető

Martikán Beatrix

Martikán Beatrix
fogadóóra:
kedd 14-15-ig

Intézményvezető-helyettes

Brenner Katalin

Brenner Katalin
fogadóóra:
kedd 14-15-ig

Janicsek Lajos Tamás

Janicsek Lajos Tamás
fogadóóra:
szerda 14-15-ig


2018/2019. tanév Osztályok, osztályfőnökök, osztályfőnök-helyettesek

Osztály Nyelv Osztályfőnök Osztályfőnök-helyettes
1.anémet Papayné Turi MáriaZaborecz-Köleséri Irén
1.bangol Jelinek AndornéVaszil Viktória
2.anémet Daróczy IldikóTarsoly Irén
2.bangol Golenné Mátyás ZsuzsannaKluzsnikné Silbermann Erzsébet
3.anémet Pintye IlonaRadványi Anita
3.bangol Rákóczi FerencnéRendek Zsuzsanna
4.anémet Sztojalov AndreaEndrődi Zoltánné
4.bangol Landl MártaVárkonyi Andrea
4.cangol Bécs ErikaRémik Marianna
5.aangol/németSzabó Linda
5.bangol Puskás EnikőBeszterczey Ildikó
6.anémet Schiberna-Fotta Andrea
6.bangol Léder ÉvaJanicsek Lajos Tamás
6.cangol Gaál GabriellaFanara Marcell Renee
7.anémet Borosné Kapus BernadetteBrenner Katalin
7.bangol Groma LeventénéBakos Judit
8.anémet Hajduné Fetzer ÁgnesDálya Emilía
8.bangol Szabó EdinaSamuelsné Balla Leila

Pedagógusaink névsora

Bakos Juditmatematika-fizika szakos tanár
Beszterczey Ildikómagyar-orosz-angol nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsga: drámapedagógia
Bécs Erikaáltalános iskolai tanító, pedagógia szakkollégium
Borosné Kapus Bernadettenémet nyelv és irodalom szakos nyelvtanár, szakközgazdász
Bollók Edit (óraadó)általános iskolai tanító, történelem szakos tanár, szakvizsga: fejlesztő, differenciáló pedagógia
Brenner Katalinigazgatóhelyettes, általános iskolai tanító angol nyelv műveltségterülettel, népművelés szakkollégium, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Csaba Eszterpszichológus, pszichológia szakos középiskolai tanár
Daróczy Ildikóáltalános iskolai tanító, népművelés szakkollégium
Endrődi Zoltánnéáltalános iskolai tanító, szakkolégium: orosz nyelv, német szakos nyelvtanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár
Erdész Mártonének-zene alapszakos szakember (karvezetés), okleveles játék- és szabadidőszervező tanár
Felényi Dóranemzetiségi általános iskolai tanító (német)
Gaál Gabriellaangol-biológia szakos tanár, biológus
Golenné Mátyás Zsuzsaáltalános iskolai tanító, angol műveltségterülettel
Groma Leventénémagyar nyelv és irodalom - történelem szakos tanár
Hajduné Fetzer Ágnesmérnök informatikus, germanisztika, német alapszakos bölcsész, okleveles némettanár, mérnöktanár
Janicsek Lajos Tamásáltalános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom szakkollégiummal, szakvizsga: egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztőpedagógiája, mesterpedagógus szakértő
Jelinek Andornéáltalános iskolai tanító, testnevelés szakkollégium
Kerülő Károlyokleveles általános iskolai fizika-kémia szakos tanár
Kluzsnikné Silbermann Erzsébetáltalános iskolai tanító, népművelés és technika szakkollégium
Landl Mártaáltalános iskolai tanító, technika szakkollégium
Léder Évaáltalános iskolai biológia-földrajz szakos tanár, középiskolai földrajz szakos tanár
Marcel Renee Fanaraangol anyanyelvi lektor, angol nyelv és irodalom szakos tanár
Martikán Beatrixintézményvezető, magyar nyelv és irodalom - történelem -német szakos általános iskolai tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, szakvizsga: közoktatási vezető
Milák Miklósnépedagógia szakos nevelőtanár, napközis nevelő
Pápayné Turi Máriaáltalános iskolai tanító, könyvtár szakkollégium
Pintye Ilonaáltalános iskolai tanító, matematika szakkollégium
Puskás Enikőmérnöktanár, angol nyelvtanár, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész, kertészmérnök, szakvizsga: közoktatási vezető
Radványi Anitaáltalános iskolai tanító, technika szakkollégium, óvodapedagógus, katolikus hitoktató, szakvizsga: közoktatási vezető
Rákóczi Ferencnéáltalános iskolai tanító, népművelő szakkollégium
Rendek Zsuzsannaáltalános iskolai tanító pedagógia és testnevelés szakkolégiummal, fejlesztőpedagógus, nemzetközi tehetségfejlesztési szakértő, pedagógia szakos általános és középiskolai tanár, gyakorlatvezető, mesterpedagógus
Rémik Mariannaangol-történelem-orosz szakos tanár
Samuelsné Balla Leilaorosz-történelem-angol szakos tanár
Sági Lászlóáltalános iskolai tanító, angol műveltségterület
Schiberna-Fotta Andreatörténelem-német nyelv szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész, közgazdász
Dr. Soós Istvánnétestnevelő tanár
Sturcz Anna (óraadó)néptáncpedagógus
Szabó Edinamatematika-rajz szakos tanár, mozgókép- és médiakultúra pedagógus, népi játék és kismesterségek oktatója, szakvizsga: mozgókép- és médiakultúra
Szabó Lindatestnevelés szakos tanár
Szládekné Korpáczi Éva (óraadó)fizika-matematika szakos általános iskolai tanár
Sztojalov Andreaáltalános iskolai német tanító német szakkollégiummal, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanár, szakvizsga: gyakorlatvezető mentortanár
Tarsoly Irénáltalános iskolai tanító, rajz szakkollégium
Tokovics Dóraangol szakos tanár
Várkonyi Andreaáltalános iskolai tanító, közművelődés szakkollégium
Vaszil Viktóriaáltalános iskolai tanító, matematika műveltségterület
Verebes Adriennmagyar-történelem szakos tanár
Vityi Jánosinformatika szakos tanár, műszaki szakoktató
Zaborecz-Köleséri Irénáltalános iskolai tanító könyvtár szakkollégiummal, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Munkaközösségek

osztályfőnökiBorosné Kapus Bernadette
alsó tagozatRadványi Anita
angolPuskás Enikő
németSztojalov Andrea
humánGroma Leventéné
reálSzabó Edina
gyermekvédelmiKluzsnikné Silbermann Erzsébet
szabadidő szervezőMilák Miklósné
testnevelés és sportDálya Emília

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő dolgozók

Barka Ernőkönyvtáros
Garami Gáborrendszergazda
Kardos Erikaiskolatitkár
Molnárné Markó Teréziapedagógiai asszisztens
Sallai Dórapedagógiai asszisztens

Technikai dolgozók

Árvai Szilviagazdasági ügyintéző
Kovács Gábornékézbesítő
Buza Ferencportai dolgozó
Györki Zoltánportai dolgozó
Neuburger Róbertgondnok
Bicskei Sándornékonyhai dolgozó
Kertészné Makai Gyöngyikonyhai dolgozó
Kovács Andrásnékonyhai dolgozó
Rácz Istvánnékonyhai dolgozó
Gyalai Teréziatakarító
Oláh Antalnétakarító
Papp Györgynétakarító
Takács Erzsébettakarító