Terézvárosi Tudástér Alapítvány A Terézvárosi Tudástér Alapítvány adószáma:
18506264-1-42


Akkreditált Kiváló Tehetségpont

DSD vizsgaközpont

Határtalanul! program


SuperGym Sport és Fitnesz Központ

TÁMOP-3.1.4.-12/1-2012-0055 "Innovatív két tannyelvű oktatás Terézvárosban"TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”
A sport legyen a tied! program

Mérj, vizsgáld meg, kísérletezz! emléklap

Tudásbajnokság Oklevél

Dolgozóink

Intézményvezető

Martikán Beatrix

Martikán Beatrix
fogadóóra:
kedd 14-15-ig

Intézményvezető-helyettes

Brenner Katalin

Brenner Katalin
fogadóóra:
kedd 14-15-ig

Janicsek Lajos Tamás

Janicsek Lajos Tamás
fogadóóra:
szerda 14-15-ig


2018/2019. tanév Osztályok, osztályfőnökök, osztályfőnök-helyettesek

Osztály Nyelv Osztályfőnök Osztályfőnök-helyettes
1.anémet Papayné Turi MáriaZaborecz-Köleséri Irén
1.bangol Jelinek AndornéVaszil Viktória
2.anémet Daróczy IldikóTarsoly Irén
2.bangol Golenné Mátyás ZsuzsannaKluzsnikné Silbermann Erzsébet
3.anémet Svébis GyörgynéRadványi Anita
3.bangol Rákóczi FerencnéRendek Zsuzsanna
4.anémet Sztojalov AndreaEndrődi Zoltánné
4.bangol Landl MártaVárkonyi Andrea
4.cangol Bécs ErikaRémik Marianna
5.aangol/németSzabó Linda
5.bangol Puskás EnikőBeszterczey Ildikó
6.anémet Schiberna-Fotta Andrea
6.bangol Léder ÉvaJanicsek Lajos Tamás
6.cangol Gaál GabriellaFanara Marcell Renee
7.anémet Borosné Kapus BernadetteBrenner Katalin
7.bangol Groma LeventénéBakos Judit
8.anémet Hajduné Fetzer ÁgnesDálya Emilía
8.bangol Szabó EdinaSamuelsné Balla Leila

Pedagógusaink névsora

Bakos Juditmatematika-fizika szakos tanár
Beszterczey Ildikómagyar-orosz-angol szakos tanár, drámapedagógus
Bécs Erikatanító; pedagógia szakkollégium
Borosné Kapus Bernadettenémet szakos nyelvtanár, közgazdász
Bollók Edit (óraadó)tanító; történelem szakos tanár
Brenner Katalinigazgatóhelyettes, tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angol tanító; angol, népművelés szakkollégium
Csaba Eszteriskolapszichológus
Daróczy Ildikótanító; népművelés szakkollégium
Dálya Emiliatestnevelő tanár
Endrődi Zoltánnétanító, német nyelvtanár, ének-zene szakos tanár
Erdész Mártonének-zene szakos tanár
Gaál Gabriellaangol-biológia szakos tanár
Golenné Mátyás Zsuzsatanító; angol szakkollégium
Groma Leventénémagyar-történelem szakos tanár
Hajduné Fetzer Ágnesmérnök informatikus, germanisztika, német alapszakos bölcsész, okleveles némettanár, mérnöktanár
Janicsek Lajos Tamástanító magyar nyelv és irodalom speciális kollégiummal, fejlesztő szakvizsga
Jelinek Andornétanító; testnevelés szakkollégium
Kluzsnikné Silbermann Erzsébettanító; népművelés és technika szakkollégium
Landl Mártatanító; technika szakkollégium
Léder Évabiológia-földrajz-természetismeret szakos tanár
Marcel Renee Fanaraangol anyanyelvi lektor, angol nyelv és irodalom szakos tanár
Martikán Beatrixintézményvezető, magyar-német-történelem szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész
Milák Miklósnépedagógia szakos nevelőtanár, napközis nevelő
Pápayné Turi Máriatanító; könyvtár szakkollégium
Puskás Enikőmérnöktanár, angol nyelvtanár, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész
Radványi Anitatanító, technika szakkollégium, óvodapedagógus
Rákóczi Ferencnétanító; népművelő szakkollégium
Rendek Zsuzsannatanító, fejlesztőpedagógus, nemzetközi tehetségfejlesztési szakértő, pedagógia szakos általános és középiskolai tanár, gyakorlatvezető, mesterpedagógus
Rémik Mariannaangol-történelem-orosz szakos tanár
Samuelsné Balla Leilaorosz-történelem-angol szakos tanár
Sági Lászlótanító; angol műveltségterület
Schiberna-Fotta Andreatörténelem-német nyelv szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész
Svébis Györgynétanító; matematika szakkollégium
Szabó Edinamatematika-rajz-mozgóképkultúra szakos tanár
Szabó Lindatestnevelő tanár
Sztojalov Andreanémet tanító, magyar szakos tanár; német nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanár; német szakkollégium
Tarsoly Iréntanító; rajz szakkollégium
Tokovics Dóraangol szakos tanár
Várkonyi Andreatanító; közművelődés szakkollégium
Vaszil Viktóriatanító; matematika műveltségterület
Verebes Adriennmagyar-történelem szakos tanár
Vityi Jánostechnika -informatika szakos tanár
Zaborecz-Köleséri Iréntanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Munkaközösségek

osztályfőnökiBorosné Kapus Bernadette
alsó tagozatRadványi Anita
angolPuskás Enikő
németSztojalov Andrea
humánGroma Leventéné
reálSzabó Edina
gyermekvédelmiKluzsnikné Silbermann Erzsébet
szabadidő szervezőMilák Miklósné
testnevelés és sportDálya Emília

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő dolgozók

Barka Ernőkönyvtáros
Garami Gáborrendszergazda
Kardos Erikaiskolatitkár
Molnárné Markó Teréziapedagógiai asszisztens
Sallai Dórapedagógiai asszisztens

Technikai dolgozók

Árvai Szilviagazdasági ügyintéző
Kovács Gábornékézbesítő
Buza Ferencportai dolgozó
Györki Zoltánportai dolgozó
Neuburger Róbertgondnok
Bicskei Sándornékonyhai dolgozó
Kertészné Makai Gyöngyikonyhai dolgozó
Kovács Andrásnékonyhai dolgozó
Rácz Istvánnékonyhai dolgozó
Gyalai Teréziatakarító
Oláh Antalnétakarító
Papp Györgynétakarító
Takács Erzsébettakarító